My potager garden is a small garden on the island of Resarö, Resarö is situated in the inner part of the archipelago outside of Stockholm. Tyra´s Garden is mostly an ornamental vegetable garden, potager. But flowers are of course an important ingredience, for beauty and pollination.
Tyra's Garden is a small garden on the island of Resarö situated in the inner part of the archipelago near the small town Vaxholm, outside Stockholm. Tyra's Garden is mostly an ornamental vegetable garden, my potager. But flowers are of course an important ingredience, for beauty and pollination. The climate in these parts is quite demanding as the northerly winds can be strong and cold. THIS BLOG 'Tyra's Garden' is not entirely a gardenblog it contains much more. About me: Enthusiastic amateur gardener and photographer from Vaxholm, Sweden. Designed and built my Greenhouse and Potager in Tyra's Garden 2003. Love the outdoor life, gardening and sailing especially. View my profile

Thursday

Oljelin - Flax - Engarn

Oljelin
.....
Linblomma, Tyras Trädgård
.....
Linodling på Engarn, Resarö
.....
Vi som bor här på Engarn arrenderar en åker av kommunen, det gör vi för att kommunen odlar inget där och kommunen låter åkern ligga i träda år efter år. Ligga i träda är att marken skall vila och samla kraft men nu har den "vilat" alldeles för länge och den växer igen av sly och tistlar. Så då gör vi en insatts. Det är nu andra året så sköter om åkern.


Linåker på Engarn

År 2005 odlade vi oljelin, det var så otroligt vackert, till stor glädje för alla Resaröbor. Några dagar där i juli var hela åkern vackert blå. Det ordnades en utställning om lin och allt man kan använda lin till. En "Engarnsdag" där vi visade upp vår fantastiska lilla by.


Skriv en rad! posttilltyra@hotmail.com

No comments: